s/p/p
Projekt identyfikacji wizualnej dla konferencji Sztuka, polityka, pieniądze, organizowanej w grudniu 2014 roku przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Konferencja przyjęła formę dyskusji panelowych nad tekstami przygotowanymi przez uczestników – praktyków i teoretyków współczesnej kultury i sztuki.