intui
Projekt znaku oraz elementów identyfikacji dla intui - firmy zajmującej się projektowaniem User Experience. Intui zajmuje się tworzeniem intuicyjnych interfejsów użytkownika - znak jest maksymalnie uproszczonym ambigramem powstałym z połączenia in + ui.